Klinika LLC Plastická chirurgie a laserové léčebné centrum

pod vedením MUDr. Igora Janíka Ph.D. doporučuje ozonovou terapii.
  

Kardiovaskulární oddělení Fakultní nemocnice Ostrava

Primář MUDr. Miroslav Homza

Parní box s možností oxygenoterapie je převratný svou myšlenkou poskytnutí rehabilitačních a regeneračních postupů formou boxu, ve kterém je daleko lépe kontrolovatelné složení a stabilita prostředí, než mimo box, například v místnosti. Zároveň má klient hlavu mimo prostředí boxu, což výrazně snižuje riziko přehřátí pacienta, protože je umožněno ochlazování organismu cestou hlavy pacienta. Kromě toho, že tímto způsobem mohou být procedury parní lázně a oxygenoterapie výrazně intenzifikovány s přesným přizpůsobením a nastavením vnitřního prostředí boxu, tak se také výrazně zvyšuje komfort klienta při absolvování těchto procedur.

Možnost oxygenoterapie významným způsobem rozšiřuje regenerační možnosti boxu a oxygenoterapie je metodika léčby, a regenerace, která je v současné době na vzestupu, je na ni kladen významný výzkumný důraz a její léčebný potenciál ověřený ve výzkumných pracích mnoha autorů z celého světa si již nachází cestu do klinické praxe.

V současné době je tato metodika s efektem používána při onemocněních pohybového aparátu, neurologických onemocněních, onemocněních vnitřních orgánů.

Parní box s možností oxygenoterapie v současné době pozoruhodným způsobem rozšiřuje spektrum rehabilitačních, regeneračních a léčebných procedur dostupných pro klienty trpících problematikou, která na tyto přístupy dobře reaguje.Účinky ozónu pro lidské tělo a organismus