Spolupracující vědci a terapeuti používající zařízení a výzkumy Signature Health’s HOCATT™


Prof Nabil Mawsouf, Viceprezident mezinárodní vědecké komise pro ozónovou terapii 
Dr Frank Shallenberger Prezident the USA Ozone Academy
Dr Stefan Tiron Prezident the Romanian Ozone Association
Dr Hilda Landman  Prezident the SA vědecké komise pro ozónovou terapii
Dr Melissa Brown Viceprezident the SA vědecké komise pro ozónovou terapii
Michelle Nicolopulos Prezident the SA Ozone Association
Dr Tarek Tanbouli Kuwait Medical center
Delano Di Visconti The Hydro SA

Profesor Nabil Mawsouf - Víceprezident mezinárodní vědecké komise pro ozónovou terapii


Profesor doktor/ Nabil Mawsouf

Vědecký konzultant Signature Health LTD


 • Profesor, katedra Anestézie ICU a zvládání bolesti, Národní ústav pro léčbu rakoviny, Káhirská univerzita, Egypt,

 • Vedoucí jednotky ozónové terapie (pro léčbu, školení a výzkum), Národní ústav pro léčbu rakoviny, Káhirská univerzita, Egypt,

 • Supervizor pro ozónovou terapii, Vojenské rehabilitační centrum, Káhira, Egypt,

 • Supervizor pro ozónovou terapii, Námořní výzkumný ústav, Alexandrie, Egypt,

 • Konzultant pro ozónovou terapii, sultanát Omán,

 • Konzultant a rozhodce pro hodnocení lékařských výzkumů a vědeckých prací Světové zdravotnické organizace (WHO) na poli zvládání bolesti a doplňkové medicíny,

 • Prezident Egyptské lékařské společnosti pro ozónovou terapii a doplňkovou medicínu,

 • Viceprezident Arabské společnosti pro doplňkovou medicínu,

 • Jeden z prvních lékařů zabývajících se ozónovou terapií v Egyptě, který od Ministerstva zdravotnictví Egypta v prosinci 1999 získal schválení ozónové terapie jako způsobu léčby,

 • Člen the International Ozone Association a člen Německé lékařské společnosti pro použití ozónu v prevenci a léčbě,

 • Jeden z prvních lékařů specializujících se na zvládání bolesti v Egyptě od roku 1981,

 • Člen the International Association for the Study of Pain (USA), člen Společnosti středního východu pro studium bolesti a člen Egyptské společnosti pro studium bolesti,

 • Vedl mnoho výzkumů v oblasti zvládání bolesti a ozónové terapie,

 • Dozoroval mnoho lékařů a magistrů a doktorandů v oblasti zvládání bolesti a ozónové terapie,

 • Autor knihy o zvládání bolesti (Pain) psané arabsky,

 • Expert na akupunkturu, studený laser a elektroterapii při zvládání bolesti,