Komora  HOCATT™ zahrnuje následující terapeutické formy:


Ozón v kyslíku


Přívod ze dvou samostatných generátorů ozónů s nastavitelným průtokem, jedním pro parní lázeň a druhým pro systemické nebo povrchové aplikace. Ozón se rozpouští v kožním mazu na horní straně stratum corneum a okamžitě reaguje s polynenasycenými mastnými kyselinami (PUSFA) a vytváří peroxidy vodíků “H2O2” a tukové oxidační produkty “LOP”. Tyto složky mohou být částečně absorbovány a přechází kožní bariérou působením intenzivní vazodilatace způsobené teplem, vlhkostí a kyselinou uhličitou. Lymfatické i cévní kapiláry mohou rychle zanést H2O2 a LOP do hlavního oběhu. Toto vede k řízenému procesu oxidace stimulujícímu antioxidační enzymy. Tato řízená oxidace působí na normální buňky tak, že stimuluje uvolňování antioxidačních enzymů (Glutáza, Kataláza a Dismutása) takže je dosaženo lepší ochrany buněk a odplavení volných radikálů. Abnormální buňky (baktérie, houby, protozoi) neobsahují antioxidační enzymy a proto jsou citlivé na oxidaci a zničení.

Detoxifikační účinek


Peroxid vodíku (zbavený ozónu) oxiduje biologické odpadní produkty a toxiny na inertní látky, které se snadno vylučují kůží, játry a ledvinami

 

Imunostimulace a imunomodulace


Jsou ovlivněny účinkem na interleukiny a interferony, stejně jako stimulací fagocytózy.


Stimulace kyslíkového metabolismu


Ozón zvyšuje rychlost glykolýzy červených krvinek, což vede ke stimulaci 2,3-disfosforlycerátu (2,3-DPG) a tím většímu uvolňování kyslíku do tkání. Dále ozón aktivuje krebsův cyklus zlepšením oxidativní karboxylace pyruvátu vedoucí ke stimulaci produkce adenosin tri-fosfátu (ATP) a tím zvýšení energie na buněčné úrovni. Dle Kunzmanna zvýší ošetření celého těla v ozónové komoře po dobu 30 minut parciální tlak v periferním oběhovém systému o 25%.
 


 

Zlepšení krevního oběhu


Ozón redukuje shlukování červených krvinek a obnovuje jejich pružnost a schopnost nést kyslík. Zvyšuje se tlak kyslíku v artériích a snižuje se viskozita, což vede k lepšímu okysličení tkání. Dále ozón okysličuje krevní destičky a umožňuje odstraňování produktů rozpadu.

Kyselina uhličitá


Když se CO2 rozpustí v H2O vznikne kyselina uhličitá “H2CO3”

Tato má dva hlavní účinky:

Vasodilatace kožních a tělových cév vede ke stimulaci oběhu, snížení periferního vaskulárního odporu a zátěže na srdce,
CNS sedativní účinek uvolňuje duševní a fyzický stress.


 


Ultrafialové záření


Když se rozkládá nestabilní kyslíková sloučenina O3, uvolňuje se ultrafialové záření. Toto záření působí na epidermis a na hlubší vrstvy kůže, kde vedle své schopnosti zabíjet bakterie, přispívá k produkci ochranných látek, hormonů a vitamínů.


Horko / vlhko


Bylo zjištěno, že teplo a vlhkost ozonové parní lázně zvyšuje teplotu jádra v průměru o 2°C díky zastavení výdeje tepla (hypertermie). Toto způsobuje pocení s vylučování organických kyselin a odpadních produktů metabolismu, např. zvýšená sekrece odpadních produktů. Dále k tomuto vnějšímu účinku zvyšuje pocení metabolismus funkční stimulací všech orgánů. To vede k trvalému uvolnění svalů.


Inhalace kyslíku


Zvyšuje okysličení těla, což vede k lepším duševním a fyzickým výkonům.
 


Fotodynamická terapie a aromaterapie


Ošetření zvyšuje vitalitu tělesných orgánů a zlepšuje imunitu.