Co je to ozón?


Slovo ozón je převzato z řečtiny a znamená „vonět“. Ozón je molekula, která se skládá ze tří atomů kyslíku. Je to silné oxidační činidlo, které dráždí dýchací cesty lidí a zvířat ve vysokých koncentracích. Ozón je bezbarvý modravý plyn. Vůně se podobá zacházení s „horským sluncem“ nebo návštěvě na plovárně.

Ozón vzniká z normálního kyslíku a může být vyráběn třemi způsoby:

1.  Prostřednictvím UV záření - přitom vzniká výše jmenovaná „vůně horského sluníčka“

2.  Prostřednictvím elektrického vybití - je to ten nejhospodárnější způsob, jak vyrobit ozón

3.  Prostřednictvím chemické výroby

Protože ozón je relativně nestabilní plyn, nemůže být dlouho skladován. Měl by být vždy vyráběn „čerstvý“ na místě pro daný účel. Po nějaké době se rozpadá vyrobený ozón opět zpátky na kyslík. Toto závisí na následných faktorech:

·      Teplota směsi vzduch/ plyn

·      Povrch, na jakém je ozón držen

·      Kolik pohybu nádrž máVlastnosti ozónu (O3) jsou:

·      aktivní kyslík/ kyslík u zrodu/ trojkyslík

·      plynné skupenství

·      hustota 2,14 kg/ m-3